Nyheter

01/23/15

Sikrer optimal avfallshåndtering for Reno-Vest Bedrift på Sortland

uniadmin

– Logistikksystemet Unicon fra Hogia Unitech Systems AS (HTS) har forenklet hverdagen for vårt
ordrekontor, økonomiavdeling og våre sjåfører, sier daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS.

Renovasjonsselskapet håndterer alt næringsavfall i Vesterålen men er også involvert i tilsvarende operasjoner i Lofoten og på Svalbard. Karlsen forteller at det er vanskelig å anslå hvor mye Reno-Vest Bedrift har spart på innføringen av Unicon. – Vårt ordrekontor og våre sjåfører har fått en enklere hverdag og de unngår dobbeltarbeid. Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for mye plunder og heft. 

Store på næringsavfall
Reno-Vest Bedrift driver primært med avfallshåndtering for næringslivet i Vesterålen i tillegg til oppdrag i Lofoten og på Svalbard. Reno Vest Bedrift har 15 ansatte og omsetter for 40-50 millioner kroner. – Vi tilbyr næringslivet i Vesterålen et helhetlig avfallshåndteringstilbud. For å få det til er vi avhengig av markedets beste logistikksystem. Siden 2011 har vi benyttet logistikkløsningen Unicon fra HTS med stort hell, sier Karlsen. Han kan fortelle at systemleverandøren har en skreddersydd løsning for avfallsbransjen som tilfredsstilte selskapets behov. – De har meget god systemkompetanse og topp service- og vedlikeholdsrutiner. Oppstår det uforutsette hendelser følges vi opp omgående.

Flere hundre bedriftskunder
Reno-Vest har ca. 500 bedriftskunder, som abonnerer på langtidsleie av containere eller beholdere med fast tømming hver uke. I tillegg har selskapet flere spotkunder som bestiller containere etter behov. – For å kunne håndtere kundenes avfallsbehov innenfor fastsatte tidsrammer, var vi avhengig av et IKT-system som effektiviserte våre prosesser, sier Karlsen. Han legger til at Unicon dekker selskapets behov for utleie av alle slags containere. – Systemet benyttes også av flere store renovasjonsbedrifter som håndterer næringsavfall i norske kommuner, påpeker han.

 

– Vi har ni nye budbiler som skal operere på det sentrale Østlandets-området fra Lillehammer i nord til Risør i sør, sier Frode Karlsen.

Selskapets ordretorg
Fem salgs-, transport- og økonomimedarbeidere arbeider til daglig med UniCon i Reno-Vest Bedrifts kontorer. – Systemet er vårt ordretorg der vi legger inn kundenes bestillinger på henting av næringsavfall, sier Karlsen. Han kan fortelle at ordretorget definerer alle oppdrag som utføres av selskapets komprimator-, krok- og kranbiler. – Bestillingene registreres fortløpende inn i en ordremodul. Oppdrag og tilgjengelige biler vises i et identisk skjermbilde slik at ordrekontoret kan klikke og dra oppdrag til ledige biler. Samtidig skriver vi ut lastelister og kjøresedler til hver sjåfør som en ren back-up løsning. All detaljert oppdragsinformasjon vedrørende sendes til sjåførens håndholdte terminaler på komprimatorbilene. Når oppdraget er utført bekrefter han dette på displayet hvorpå all informasjonen sendes elektronisk tilbake til kjørekontoret og økonomiavdelingen. 

Strømlinjeformede tømmefrekevenser
Unicon holder rede på hvor containerne står, når de skal tømmes og optimaliserer kjørerutene. All informasjon blir tilgjengelig i sjåførenes håndholdte terminaler. Her er det detaljert kartinformasjon som forenkler navigeringen frem til laste- og hentepunkter i hele distriktet. – Når sjåførene har tatt hånd om containeren, returnerer Unicon statusmeldinger til Unicon med historiske data og statistikk, sier Karlsen. Han mener systemet har strømlinjeformet tømmefrekvensene. – For nye sjåfører med begrenset kunnskap om geografiske henteområder i Vesterålen, er kartinformasjonen et særdeles nyttig hjelpemiddel. Våre erfarne sjåfører har derimot detaljkunnskap om hver krik og krok i vårt vidstrakte geografiske nedslagsfelt.  
 

 Container klar for tømning.


Totalpakke
– Siden avfallsløsningen fra Hogia Unitech Systems ble tatt i bruk høsten 2011 har det kun vært noen få «easy ficks» utfordringer som systemleverandøren har løst til vår tilfredshet, sier Karlsen. Han kan fortelle at Reno-Vest benytter en totalpakke fra Hogia Transport Systems som omfatter flere brukernivåer fra abonnementsfakturering, kjøpsnota til integrasjon mot stasjonære vektere. Vi er integrert mot Scanvaegt Systems. Når vi henter en avfallscontainer hos en næringskunde blir den veid omgående. All informasjon fra Unicon legges inn i vektsystemet slik at avfallshåndtering, transport og containerleie faktureres i ett og samme program. 

Bilregnskap
Reno-Vest Bedrift benytter også en bilregnskapsløsning fra Unicon hvor selskapet får oversikt over hvor mye hver enkelt bil genererer av inntekt. – Vi kan definere sjåførens kjøremønster og finne ut hvor mange kilometer vedkommende tilbakelegger i løpet av en bestemt periode og sjekke dette opp mot drivstoffutgiftene. Vesterålen er et stort distrikt hvor avstandene mellom hvert hentepunkt er stort, sier Karlsen.  

Smidigere avfallshåndtering
På sikt planlegger Reno Vest Bedrift å ta i bruk en web-løsning der kundene kan bestille containertømming via Internett og hente ut egne statistikker. – Et slikt tilbud kan være med på å gjøre avfallshåndteringen smidigere. Her kan også kundene få tilgang på oppdaterte avtaler, hvor ofte containerne tømmes og legge inn ekstra bestilling etter eget behov, sier Karlsen.

Godt samarbeid
Reno-Vest Bedrift har ingenting å utsette på samarbeidet med Hogia Unitech Systems. – Systemintegratoren har hele tiden vært klar på hvilke fordeler og begrensninger systemet har. Slik sett har de innfridd våre forventninger.. Supportavdelingen har vært til stor hjelp i tilfelle uforutsette hendelser., avslutter Karlsen.
 

 – Vårt ordrekontor og våre sjåfører
har fått en enklere hverdag med
Unicon fra Hogia Unitech Systems AS.

Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for
mye plunder og heft, forteller daglig
leder Jan Gunnar Karlsen i
Reno-Vest Bedrift AS.


Praktiske fordeler med UniCon:
- Integrerer ordresystem, dokumenter og prislister, og forenkler pris- og tilbudsberegning. Alle faste priser kan overstyres.
- Unicon skriver ut fakturaer, som automatisk overføres til regnskapssystemet.
- Med Unicons sms-modul kan vi sende melding til kundenes mobiltelefon i tilfelle driftstans eller andre avvik.
- Unicon gjør det også mulig å sende e-faktura.
- Unicons rapportmodul gir tilgang til alt fra kjørelister, statistikker, tømmekalender og oversikt over - forskjellige containere som er utplassert hos kunde.

 
12/03/15
uniadmin

Hogia Unitech Systems har internkurs torsdag 3.desember kl.10.00-15.00. []

01/23/15
uniadmin

– Logistikksystemet Unicon fra Hogia Unitech Systems AS (HTS) har forenklet hverdagen for vårt
ordrekontor, økonomiavdeling og våre sjåfører, sier daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS. []

01/09/15
uniadmin

I Tide Bud og Transport AS i Tønsberg styrker sin markedsposisjon på Østlandsområdet. Selskapet øker omsetningen fra 2013 til 2014 med over 100 prosent. – Veksten skyldes primært innføringen av logistikksystemet UniTrans med KundeWeb og App fra Hogia Unitech Systems AS, og at vi til enhver tid er synlige og aktive ute i markedet, sier assisterende daglig leder Frode Karlsen. []

01/09/15
uniadmin

Investeringen i IKT-løsninger fra Transportnett og Hogia Unitech Systems har effektivisert og forenklet hverdagen for Bring Warehousing på Oslo havn.

– Vi har lagt ned tid og penger i systemene som nå gir stordriftsfordeler. Uten disse verktøyene hadde vi ikke klart å møte den tøffe konkurransen markedet utsettes for daglig, sier bookingansvarlig Svenn Erik Vestvold og produksjonssjef Roar Mork. []

06/13/14
uniadmin

The Canadian ferry operator Marine Atlantic Inc has invested in Hogia’s solution for port and terminal operations – HT Complete. 
[]

05/22/14
uniadmin

Hogia fortsätter att expandera utomlands och levererar nu för första gången ett system för passagerarinformation till ett färjerederi i Storbritannien. []

05/12/14
uniadmin

Møre og Romsdal fylkeskommune har gett Hogia Public Transport Systems i uppdrag att förse färjekajer med elektroniska tavlor för realtidsinformation. Hogia fortsätter därmed att expandera i Norge. []

03/04/14
uniadmin

Färjebolaget Bintan Resort Ferries i Singapore har valt Hogias bokningssystem Bookit. Hogia Ferry Systems får därmed sin första kund i Asien. []

05/03/13
uniadmin

                                   

[]

04/26/13
uniadmin

Et enkelt verktøy for å ordrekommunikasjon med dine sjåfører i sanntid. Nå også med
signaturfelt og fotodokumentasjon.

[]

04/23/13
uniadmin

Transportföretaget Josef Lindberg i Sandarne AB har under våren börjat använda Hogias molnlösning för orderhantering på webben.

[]

04/11/13
uniadmin

Hogia-gruppen startar ny verksamhet i Norge. Det nya bolaget kommer att leverera kompletta IT-lösningar för transportbranschen. []

04/09/13
uniadmin

Hogia Transport Management Systems AB har fått sin första kund i Danmark inom transportplaneringssystem. Därmed går startskottet för bolagets internationella försäljning av programvaror i den nya G4-produktserien. []

03/20/13
uniadmin

Scandinavian Motortransport har valt Hogia Transport Management Systems som leverantör av nytt affärssystem. Systemet består i grunden av Hogias standardprodukter inom ekonomi och transportplanering. []

03/08/13
uniadmin

Hogia lanserar nästa generations Logistikwebb. Hogia Terminal Service Desk är anpassad för såväl datorer som plattor och ger enklare logistikplanering, effektivare transporter och en bättre informationsöversikt. Det har aldrig varit smidigare för rederier, åkerier och speditörer att följa godsets väg.  []

03/05/13
uniadmin

Förra året presenterade Hogia ett positivt resultat för 22:a året i rad och ökade samtidigt sin personalstyrka med 25 personer. Därmed stärker Hogia sin position som ett av de fem största företagen i Bohuslän. Hogia räknar också med att fortsätta växa i samma takt de närmaste åren. []

02/04/13
uniadmin

Hogia har framgångsrikt levererat och driftsatt en komplett IT-lösning hos transport- och serviceföretaget NLF Nora-Lindefrakt AB. []

01/25/13
uniadmin

Da ønsker vi alle kunder et godt nytt år og vi har klargjort første del av kursprogrammet i UniTrans og UniCon. Vi vil legge vekt på de kursene som vi tror vil hjelpe dere med å utnytte programvarenes muligheter og støttefunksjoner så effektivt som mulig. I tillegg vil vi også forsøke å gjøre innholdet i kursene slik at dere selv kan benytte kunnskapen fra kursene til å sette opp løsningen best mulig tilpasset deres egne behov og rutiner. []

01/20/13
uniadmin

X2AB har valt Ulf Bjersing på Hogia Public Transport Systems till utredare i ett nytt projekt för att öka flexibiliteten i kollektivtrafiken. []

01/09/13
uniadmin

Hogia Ferry Systems satsning på att utvidga sin kundkrets för färjebokningssystemet Bookit har gett resultat. I september började Svenska Orient Linien AB, SOL, använda Bookit och blev därmed Hogias första kund inom sjöfrakt. 

[]

12/12/12
uniadmin

Transportföretaget GDL har börjat använda Hogias app för mobil orderhantering. Därmed tar även de större transportföretagen klivet in i appvärlden. []

11/12/12
uniadmin

Ytterligere en bit faller på plass nå når Hogia utvider sin virksomhet innenfor IT-systemer for blant annet kollektivtrafikken i Norge. Hogia befester med dette nok en gang sin stilling som ledende transportsystemleverandør i Norden. []

07/03/12
uniadmin

Hogia fortsätter att satsa inom området för transportplanering. Nu har Hogia utvecklat en mobilapp för orderkommunikation - Hogia Transport Mobile. []

11/30/11
uniadmin

Vi får stadig henvendleser om kursing av nye og mer erfarne medarbeidere hos våre kunder.  Vi vil også neste år arrangere et utvalg av kurs basert på de områdene vi har mest forespørsler. Vi  erfarer at hos de som kurser sine ansatte i UniTrans og UniCon, minsker behovet for konsulentstøtte og mange får mer effektiv bruk av progam og støttefunksjoner i den daglige driften.  En investering i kurs og kompetanseheving i bedriften betaler seg tilbake i løpet av veldig kort tid.

Kursene er satt opp for gjennomføring i Hogia Unitech Systems sine kurslokaler på Økern i Oslo.  Vi setter et tak på max 8 deltagere pr kurs.  Vi forbeholder oss retten til å utsette eller også å kanselere enkeltkurs ved for liten interesse for disse.  Kursleder fra HUS vil være vår erfarne konsulent Bjørn Bollingmo.  Vi må ha påmelding til kursene senest 2 uker før kursstart

[]

05/02/11
uniadmin

Samarbeid mellom Norsk Transport og Hogia Unitech Systems AS går langt tilbake. []

09/01/10
B. Torjussen

Nye kunder i 2010 []

12/03/09
Arnfinn Stordahl

Vi har nå vist frem vår helt nye ordreweb på seminar her på Økern. Her kan du lese mer om produktet.

[]

11/03/09
Arnfinn Stordahl

Åpne brevet og les om ny funksjon i dokumentskanning, seminar 18 november og om våre nye kunder. []

11/03/09
Arnfinn Stordahl

her er månedens nyhetsbrev, les mer om kurs og ny SMS løsning []

08/03/09
B. Torjussen

Liste over nye kunder dette året.

[]

07/03/09
Arnfinn Stordahl

Vi fortsetter suksessen med kurs og seminar for våre kunder.
På vårt kontor i Oslo har vi flere kurs denne høsten, og ved stor interesse så kan vi sette opp i andre byer også.

Vi håper du vil komme med innspill om innhold til kurs hos oss, dersom du har noen ønsker!

  []

06/29/09
Arnfinn Stordahl

God sommer! []

06/02/09
Arnfinn Stordahl

Velkommen på kurs i UniTrans / UniCon 11 juni på Økern! Vi arrangerer gratis seminar hos oss fredag 12 juni, med rundstykker og nyheter fra oss.
I informasjonsbrevet kan du også lese om tilbud på konsulenttimer i juni!

[]

04/30/09
Arnfinn Stordahl


04/30/09
Arnfinn Stordahl


03/05/09
Arnfinn Stordahl

Kurs i Trondheim og Oslo, og Fabelaktige Fredag 6 mars!

[]

01/30/09
Arnfinn Stordahl

Månedens informasjonsbrev er sendt ut til våre kunder, du kan også lese det vedlagt her.
Les mer om vårens kurs og nyheter fra oss. []

12/29/08
Arnfinn Stordahl

Vi i Hogia Unitech håper dere har interesse av å lese vårt lille informasjonsbrev, og vi ser frem til å høre fra dere.

I brevet finner dere informasjon om kurs og gratis seminar i januar.
 

[]

11/27/08
Arnfinn Stordahl

Vi i Hogia Unitech håper dere har interesse av å lese vårt lille informasjonsbrev, og vi ser frem til å høre fra dere.

I brevet finner dere informasjon om kurs vi setter opp i desember. Åpne brevet for å lese om vårt gratis seminar!

[]

10/02/07
B. Torjussen

Unitech Systems AS som er en markedsleder innenfor transport- og logistikkløsninger i Norge, inngår nå som endel av Hogia-gruppen som er nordens klart største leverandør innenfor dette området med mer enn 500 selskap som kunder innenfor samme markedsområde. 
[]

10/02/07
B. Torjussen

Hogia AB kjøper 100% av aksjene i Unitech Systems AS den 1. oktober 2007. Med dette blir Hogia Transport Systems AS den største aktøren på transportadministrasjonssystemer i Skandinavia. 
[]

04/20/00
Arnfinn Stordahl

Les om vårt samarbeid i artikkel i bladet Norsk Transport. []