Avfallsløsninger


UniCon - Containerutleie


screenshot
Ordreregistrering container

screenshot
Tildeling container

screenshot
Kommunikasjon

screenshot
Ruteoptimalisering

screenshot
Containeravtale

screenshot
Kjøreliste container

screenshot
Avfallsrapport container

  • Registrering av nye oppdrag skjer fortløpende. Oppdrag kan være utsett, bytting, tømming eller innhenting (avslutning) av containere. Oppdrag kan være mottatt pr. tlf., telefax, mail eller elektronisk. Faste ordrer dannes ut fra avtale.

    En tett integrasjon mellom ordresystem, CRM-system og prisregister gir mulighet for tilbudsberegning og en hurtig og riktig beregning av pris
  • Oppdragstildeling skjer ved at bestillinger blir fordelt på bil/kjørerute. Systemet vil hele tiden ha en visuell oversikt over hvilke biler og containere som er tilgjengelige og hvor disse befinner seg. Sjåføren mottar oppdragene enten som kjøreordre på papir eller elektronisk (se kommunikasjon bil)
  • Optimalisering av kjøreruter og oversikter over plasserte containere på kart er også mulig. Se integrasjon kartsystemer og GPS-løsninger under andre løsninger
  • Leieberegning skjer automatisk ut fra avtale som er gjort med kunden. Leien kan beregnes pr. dag, uke eller måned. Leien kan faktureres forskuddsvis eller etterskuddsvis. Systemet har også mulighet til abonnementsfakturering
  • Containere deles inn i containergrupper, men hver container kan også ha eget ID-nr og EAN-kode, som kan benyttes til strekkodelesing. Oversikter kan vises over containernes plassering. Vektdata kan registeres inn fra veierapporter eller overføres elektronisk fra vekt. Faktura skrives ut og sendes ut på email, manuelt eller som E-faktura. Fakturadata overføres automatisk til regnskapssystem
  • Avfallsregnskap og statistikker kan hentes ut av systemet og kan vises på skjerm, liste eller web

Last ned brosjyre i PDF format [220Kb]