Kommunikasjon mot bil

ipaq
For transportbedrifter som har et mer utvidet behov for kommunikasjon mellom kjøretøy og kontor finnes det enkle og mer avanserte løsninger.

 

Unitrans kommunikasjon


  1. Man kan bl.a sende ordrer direkte ut til bil via mobilnettet. Man vil her kunne bekrefte at oppdraget er mottatt og at det er utført. Denne løsningen krever kun en mobiltelefon i kjøretøyet.
  2. Dersom man ønsker sende flere oppdrag ut samtidig, og å registrere avvik, vil det være naturlig å benytte mer avanserte bilterminaler. Man kan da i tillegg registrere ordre som oppstår i bilen. Denne løsningen vil også gi en bedre mulighet til sporing av godset.

    Her finnes mange ulike alternativer til registreringsenheter/bilterminaler ut fra om man ønsker digital signatur, om man ønsker å skanne, eller om terminalen skal være stasjonær eller ikke. Programvaren er i stor grad gjort uavhengig av type bilterminal.

screenshot
Ruteplanlegging
screenshot
Tildeling
screenshot
Oppdrag

screenshot
Fraktbrev
screenshot
Kommunikasjon


Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning, i prosessen med å velge løsning til kommunikasjon mot bil.