NY SMS modul

Demonstrasjon av SMS-modulen:

Se video av vår SMS-modul her!

http://www.youtube.com/watch?v=UVuzPUk62bQ
[velg fullskjerm ved siden av HD knappen, hvis bildet er lite]

Med SMS modulen kan du sende ordrer direkte fra ordresystemet til sjåførens mobil og motta status tilbake fra sjåføren.
SMS-modulen henter nødvendig informasjon fra ordresystemet og sender denne til sjåførens mobil straks ordren er tildelt bil.
Oppsett på hva som skal vises på sjåførens mobil forhåndsdefineres. Den som tildeler ordrer vil også motta status tilbake, slik som "mottatt", "bekreftet", "utført" og eventuelle avvik.
SMS-modulen kan også benyttes til å sende tekstmeldinger til den enkelte sjåfør eller til en gruppe av sjåfører.
Denne programmodulen er enkel å sette opp og enkel å benytte. Modulen kan gjerne benyttes i tillegg til andre
avanserte bilkommunikasjonssystemer.