Om selskapet


organisasjonOm Hogia Unitech Systems AS
Hogia Unitech Systems AS
ble etablert i 1988 og er i dag absolutt markedsleder innenfor flere markedsområder som driver med ulike typer transportvirksomhet. 

Oversikt over avdelingskontorer og lokal kontaktinformasjon finner du . 
Hogias nettsted finner du her

Felles sentralbord: 98 29 00 00 
Felles e-post: unitech@unitechsys.no
Support: 98 29 30 00
Support e-post: support@unitechsys.no

Våre programløsninger
Løsningene leveres som totalløsninger eller som delløsninger, og kan integreres til annen programvare. 

Alle programmodulene har tatt høyde for at fremtidig teknologi enkelt kan tas i bruk uten at dette har påvirkning på allerede utviklede applikasjoner. Hogia Unitech Systems AS har på denne måten sikret god kontroll på den fremtidige utviklingen. All programvare som er utviklet av Hogia Unitech Systems AS blir vedlikeholdt og supportert av Hogia Unitechs egne konsulenter. 

Produktutviklingen skjer i nært samarbeid med såvel brukersammenslutninger som enkeltkunder. 


Våre ansatte
En blanding av fagpersoner med lang erfaring fra våre målbransjer, økonomiske rådgivere og personer med solid datafaglig bakgrunn og utdannelse, sørger for at våre kunder får den maksimale løsningen og den beste support i ettertid.


Målsettinger

  • Å levere markedets beste programvare for bransjen til riktig pris 
  • Å gi våre kunder den support og støtte som må til for å oppnå maksimal utnyttelse av programvaren 
  • Bidra med alt som er nødvendig for en sikker drift hos kunden