Tekniske krav for Hogia Unitrans/Unicon

Tekniske krav

  • Nedenforstående tredjepartsprodukter inngår ikke i vedlikeholdsavtalen for Unitrans/Unicon men er en forutsetning for at programvaren skal fungere på tiltenkt måte.

Server   Databaseserver Anbefaling   Kom. server Anbefaling   Klient Anbefaling
Windows Server 2008, 32bit
X     X        
Windows Server 2008, 64bit X     X        
Windows Server 2012, 64bit X X   X X      

Klient Databaseserver Anbefaling   Kom. server Anbefaling   Klient Anbefaling
Windows 7, 32bit X     X     X  
Windows 7, 64bit X     X     X X
Windows 8, 32/64bit X          X X   X X
Windows 8.1, 64bit X     X X   X   X  
Windows Terminalserver 32/64bit                       X X
Citrix
            X
X
                 

* Kunde som skal ha kommunikasjonsløsning: Databaseserver og kommunikasjosserver må ikke være separat, men det anbefales.

NB! Vi støtter ikke lenger Windows XP, Windows Server 2003 alle typer, SQL server 2005 - SQL server 2005 Express.
Operativsystemet ovenfor i kombinasjon med databaseserver, kommunikasjonsserver og
klientinstallasjon er testet av Hogia Unitech. Det finnes andre mulige kombinasjoner enn beskrevet ovenfor, men de garanteres ikke av Hogia Unitech.

Krav   Anbefaling
Server   Server
Fjernoppkobling
(Remote desktop, Citrix VPN, Team Viewer)
  Fjernoppkobling
(Remote desktop, Citrix VPN, Team Viewer)
Database
Microsoft SQL Express 2008 eller nyere, inntil 4 brukere.
Microsoft SQL 2008 eller nyere *
100 Mbit, 1Gbit TCP/IP
Processor >2 Ghz, internminne >4 GB
Minimum lagringskapasitet for SQL database: 25 GB
Minimum lagringskapasitet for dokumenter / rapporter: 5 GB


Rapportering
Microsoft Access 2007 eller nyere 
  Database
Microsoft SQL server 2012 *
1 Gbit TCP/IP
Processor Intel Xeon >3.1 Ghz, internminne min 16 GB
RAID , Backup enhet & programvare.
.NET Framework version 3.5 må være installert
Systemet er tilpasset for bruk i LAN. Ved WAN er
systemet avhengig av responstid i nettverk for
optimal ytelse.

Microsoft Access 365

Arbeidsplass/Klient   Arbeidsplass/Klient
1 Ghz med 2 GB RAM-minne
  >2.9 Ghz med 8 GB RAM-minne  
.NET Framework version 4 full el. Høyere     .NET Framework 3.5 må være installert på servere og klient PC.  
100 Mbit, 1Gbit TCP/IP     1 Gbit TCP/IP  
Biledskjerm 22" (1024x768) >   Biledskjerm 27" (1920x1080) 
Klientinstallasjon av Unitrans/Unicon på server eller fjernstyring av klienter).    Klientinstallasjon av Unitrans/Unicon på server eller fjernstyring av klienter).  

*Ved flere en 5 brukere anbefales det å egen SQL server instans for Unitrans/Unicon, og egen applikasjonserver.

Kunden er selv ansvarlig for å ta backup og kontrollere at backup skjer. Ved forespørsel skal kundens IT-Drift laste ned backup i henhold til Hogia Unitech instrukser. Kunden er ansvarlig for nødvendig vedlikehold av databasen (indexering, rensing etc.) dersom ønskelig kan denne tjenesten kjøpes av Hogia Unitech Systems AS.

Last ned:
Tekniske krav PDF [52 Kb]