Transportløsninger


UniTrans Transportstyring

screenshot
Ordreregistrering transport

screenshot
Tildeling transport

screenshot
Fraktbrev

screenshot
Kommunikasjon

screenshot
Ruteoptimalisering

screenshot
Utstyrsoversikt transport

screenshot
Ordreoversikt transport

 • Ordre/oppdragsmodulen benyttes til å registrere inn nye eller allerede utførte oppdrag. Oppdrag kan også mottas elektronisk fra oppdragsgiver. Disse oppdragene plukkes opp i ordremodulen for prising og ferdigstillelse
 • Tildeling til bil eller tur skjer på en enkel og oversiktlig måte. Biler, turer og oppdrag vises tilgjengelige på samme skjermbilde. Her plukker man ordrer og setter disse på bil ved hjelp av ”drag and drop” funksjon

  Systemet har til enhver tid oversikt over hvilken bil eller tur som er tildelt hvilket oppdrag. Lastelister, turlister eller kjøresedler skrives ut når ordren er tildelt bil. Ordrer kan sendes direkte til bil og plukkes opp på en bilterminal, PDA eller mobiltelefon

  Statusmeldinger som sendes tilbake gir en god oversikt over hvor godset befinner seg og når dette leveres
 • Avanserte prismatriser med sonetabeller gir tilnærmet ubegrensede muligheter for prisberegning. Omregning fra volum til vekt skjer automatisk. Alle faste priser kan overstyres
 • Ruteplanleggingssystemet kan hentes opp mens ordren registreres. Dette beregner og tegner kjøreruten. Koordinater er knyttet mot adressefelt som igjen også gir mulighet til flere varianter av ruteoptimalisering ut fra utvalg på ordretorget
 • Fraktfordelingsbildet gjør det mulig å foreta fraktfordeling mellom forskjellige transportører på forfrakt, hovedfrakt, viderefrakt, terminalavgift og utkjøring osv.

  En egen avregningsmodul beregner oppgjør til bileier eller lager lønnsgrunnlag til sjåfør. Her kan også eventuelle trekk gjøres

  Turavregning og megleroppgjør kan også hentes ut av systemet
 • Faktura skrives ut og overføres automatisk til regnskapssystem. Data som er blitt registrert inn kan tas ut i form av statistikker som kan hentes ut på skjerm, lister eller på Web. Faktura og avregninger kan også sendes på email. E-faktura kan også benyttes

  Systemet gir også et bilregnskap og/eller et turregnskap

Bil- og sjåførdisponering
En egen modul gir mulighet for å disponere tilgjengelige ressurser såsom biler, kraner, sjåfører osv.  Man kan her hente frem en grafisk oversikt over tilgjengelige og reserverte ressurser helt ned på timer dersom man er ajour med registrering av ordrer.


Dokumentmodul
Dokumenter (korrespondanse, fraktbrev, tilbud, skademeldinger,CMR m.m.) kan lagres og knyttes mot kunde, ordre eller bileier. Disse kan hentes frem ved å søke på f. eks. den spesifikke kundens dokumenter. Man kan opprette et eget register for dokumentmaler.

Denne modulen kan også knyttes til skanning slik at fraktbrev, korrespondanse, skademeldinger, fotografier og andre dokumenter kan skannes inn i systemet og lagres på ordre, kunde osv.


Fraktbrevskanning
Fraktbrev skannes fortløpende  inn i systemet og knyttes automatisk til ordrer i UniTrans.  Arkiveringen gjøres slik at man enkelt kan finne tilbake til de innskannede fraktbrevene


Kø/ledigmelding
Fleksibelt frittstående program for administrasjon av ledige biler og i hvilken rekkefølge disse har meldt seg ledig.

Ledigmeldte biler plasseres i ulike køer ut fra biltype. (Skapbiler plasseres i kø for skapbiler, tippbiler i kø for tippbiler osv.)


Palleregnskap
Et enkelt registreringsprogram som holder rede på paller hos kunder på biler og på terminaler. Skriver automatisk ut palleavregninger og pallekvitteringer. Programmet er integrert til UniTrans.


Kundesenter
Program for å gjøre hurtige oppslag mot ulike registre.  Den kan f. eks. være oppslag på fakturaer, priser og ulike statistikker.


Last ned brosjyre i PDF format [376Kb]