Ordreutveksler

En web-basert ordreutveksler for transportordre sørger for at ordrer kan overføres fra transportkjøper til transportør og mellom transportører. Ordreutveksleren baserer seg på kjente filer (EDI/XML) og gir tilbakemeldinger på at ordrer er mottatt.

Systemet gir økt effektivisering og kan brukes på flere måter:

  • Integrasjon med interne-system (automatisk transportordre mellom kjøper og selger av transport)
  • Web basert transportbestilling for transportkjøpere med litt mindre antall ordre

Som transportkjøper opplever du effektivisering ved:

  • Ett system mot samtlige transportører
  • Printing av etiketter, fraktbrev, tolldok., faktura, pakkseddel og godslister
  • Historikk / statistikk og Track & Trace informasjon på dine ordre

Som transportør opplever du:

  • Å kunne tilby dine kunder og partnere profesjonelle- og effektive løsninger
  • Reduserte manuelle rutiner ved elektroniske transportordre (kunder og partnere)
  • Full Track & Trace løsning med digital signatur